VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Vse pridobljene osebne podatke o potnikih zbiramo, hranimo in obdelujemo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Splošno uredbo GDPR in našim pravilnikom. S prijavo na potovanje ali drugim naročilom naše storitve se šteje, da posameznik pristaja na uporabo teh podatkov za izvedbo storitve. Podatki se uporabljajo tudi za zakonite namene trženja, ob izrecno podanem soglasju pa tudi za obveščanje o naši ponudbi po elektronski pošti in/ali klasični pošti.

 1. Upravljavec zbirke osebnih podatkov

Vaše osebne podatke hrani in upravlja Dzamdzam, Uroš Sever, s.p., Vošnjakova 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Dzamdzam). Pooblaščena oseba za varovanjem osebnih podatkov je dosegljiva na elektronskem naslovu info@dzamdzam.si.

2. Obdelava osebnih podatkov za izvedbo storitve in trženje

Osebne podatke zbiramo in obdelujemo na podlagi naročila storitve ali prijave na potovanje, na podlagi zakona in zakonitih interesov ter na podlagi osebnega soglasja za pošiljanje obvestil.

3. Prijava na potovanje ali naročilo druge storitve

Za izvedbo storitev na potovanju potrebujemo vaše ime in priimek, naslov, spol, rojstne podatke in podatke iz osebnega dokumenta. V nekaterih primerih potrebujemo še druge podatke, npr. davčno številko, izobrazbo, zaposlitev, pretekla potovanja ipd. (npr. za vizumsko vlogo za nekatere države). Za obveščanje o potovanju, pošiljanje ponudbe in računa ter druga obvestila pred in po opravljeni storitvi potrebujemo tudi vaš kontaktni elektronski naslov in telefonsko številko. Po zakonu smo dolžni za naše storitve izdati račun z vašimi podatki in podatki o izvedeni storitvi, ki smo ga dolžni hraniti deset let.

4. Obdelava podatkov za trženje in analizo

Vaše podatke lahko obdelujemo tudi na podlagi zakonitega interesa, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika. Med te interese sodi tudi neposredno trženje in kontaktiranje z namenom, da bi izboljšali naše storitve, ali za anketiranje potnikov po potovanju, razen če posameznik temu izrecno nasprotuje. Na tej podlagi tudi hranimo in uporabljamo (anonimizirane) podatke do preteka zakonitega roka za potrebe analize trženja in poslovnega načrtovanja.

5. Obdelava podatkov na podlagi soglasja posameznika

Na podlagi soglasja pošiljamo elektronsko pošto in naslovljeno pošto vsem, ki so izpolnili naročilo za prejemanje obvestil. Pri pošiljanju elektronske pošte se hrani tudi zgodovina poslanih sporočil in kliki na povezave v sporočilih. Soglasje lahko kadarkoli umaknete ali spremenite. Če soglasje to vključuje, je lahko povezano tudi s pripravo ponudbe, prilagojene posamezniku, kar seveda zanj ne ustvarja obveznosti.

 

6. Obiskovalci spletne strani

IP naslovi omrežij, iz katerih posameznik dostopa na spletno stran www.dzamdzam.si se beležijo. Kot uporabnik spletne strani www.dzamdzam.si se strinjate, da se vam v računalnik naložijo piškotki (ang. cookies) za zagotavljanje delovanja vseh funkcij spletne stani, spletno analitiko in napredno oglaševanje.

7. Prijava na e-mail novice

Na naši spletni strani in ob prijavi v sistem se lahko naročite na prejemanje obvestil in informacij o naši ponudbi. V ta namen vas lahko preko elektronske pošte obveščamo o novostih iz svoje ponudbe, ki so neposredno vezane na podjetje ali njene storitve.

Ti podatki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja, pri čemer lahko soglasje za prejemanje oglasnih sporočil kadarkoli prekličete.

Če obvestil o novicah po elektronski pošti ne želite več prejemati, se lahko odjavite z uporabo povezave za avtomatsko odjavo v vsakokratni elektronski novici. Lahko pošljete tudi elektronsko sporočilo na naslov info@dzamdzam.si.

 

 8. Posredovanje podatkov tretjim osebam ter posredovanje v tretje države

Osebne podatke posameznikov ne posredujemo tretjim osebam, razen v naslednjih primerih:

- pogodbeni partnerji, ki za nas izvajajo posamezne storitve (npr. partnerske agencije, hoteli, letalske družbe, prevozniki ...);

- državnim organom tretjih držav (konzularni oddelki, …)

- fizičnim in pravnim osebam, ki so pogodbeni partnerji, ki za nas izvajajo storitve prodaje in trženja (npr. za pošiljanje elektronske pošte)

Posredovanje podatkov v tretje države se zagotavlja v skladu z zakonskimi podlagami za iznos podatkov v tretje države, ki jih predpisujejo pravo EU ter veljavni slovenski predpisi.

 9. Čas hrambe

Podatke iz pogodbenega razmerja z namenom dokazovanja v primeru zahtevkov, ki bi izhajali iz tega razmerja, lahko hranimo še pet let po njegovem prenehanju, oziroma do poplačila terjatve. Računi se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost.

Če se podatki obdelujejo na podlagi privolitve posameznika zaradi trženja storitev, se podatki lahko v potrebnem obsegu obdelujejo toliko časa, dokler je to potrebno za takšno trženje ali storitve.

 10. Pravice posameznika

Dzamdzam zagotavlja uresničevanje vseh pravic, ki posamezniku pripadajo v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadarkoli zahteva, da mu Dzamdzam:

– potrdi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne,
– omogoči dostop do osebnih podatkov (tj. vpogled ter njihovo prepisovanje ali kopiranje),
– poda informacije v zvezi z obdelavo teh podatkov (npr. o namenu obdelave, vrsti osebnih podatkov, uporabnikih, katerim so bili ali jim bodo posredovani osebni podatki, predvidenem obdobju hrambe podatkov, o tehničnih in organizacijskih ukrepih za varovanje podatkov, idr.),
– omogoči popravek netočnih osebnih podatkov v zvezi z njim in mu omogoči dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov,
– omogoči pravico do izbrisa osebnih podatkov (»pravica do pozabe«),
– omogoči pravico do omejitve obdelave,
– omogoči pravico do ugovora obdelavi, če obdelava podatkov temelji na zakonitem interesu upravljavca, vključno z oblikovanjem profilov,
– omogoči pravico do prenosljivosti podatkov in mu posreduje podatke v splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki ali jih neposredno posreduje drugemu upravljavcu,
– omogoči pravico do preklica privolitve, kadar se osebnih podatki obdelujejo na podlagi privolitve, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do njenega preklica,
– poda dodatne informacije o njegovi pravici do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu.


Prav tako bo podjetje posamezniku na njegovo zahtevo v skladu z veljavno zakonodajo podalo tudi druge informacije v zvezi z njegovimi osebnimi podatki, ki jih obdeluje.

Podjetje se zavezuje, da bo na zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, odgovorilo brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v zakonsko predpisanih rokih.

Naročniki na obvestila imajo možnost, da se odjavijo od prejemanja sporočil z elektronsko pošto z odjavo na info@dzamdzam.si ali z odgovorom na konkretno prejeto e-mail sporočilo ali pisno po pošti na naš naslov.


11. Pravica do vložitve pritožbe

Vsakdo ima pravico do pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov. Morebitno pritožbo lahko pošljete na elektronski naslov info@dzamdzam.si ali po pošti na naslov Dzamdzam, Uroš Sever, s.p., Vošnjakova 5, 1000 Ljubljana. Prav tako ima vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov.

Izjava o zasebnosti začne veljati z dnem 1.2.2020.